Spørsmål og svar

Her vil du bli stillt noen spørsmål for modulen CA-5. 

Alle svarene finner du i tekstene som du har lest igjennom og kan derfor gå tilbake og finne svarene om noe er uklart eller du er usikker.