Spørsmål

Kun ett alternativ er riktig. For å gå videre i kurset må du få rett på alle spørsmålene, men du kan ta testen så mange ganger som du ønsker.