Spørsmål

Du har nå vært gjennom de viktigste delene av Smart Nett-kontrakten som påvirker ditt arbeidet.

Her kommer det en del spørsmål der du kan sjekke hva du husker fra de tidligere modulene i dette kurset :-).