Studentenes forkunnskaper er erfaringsmessig ganske forskjellige. De fleste vil oppleve at studiet berører eller fordyper seg i fagområder som de i sitt daglige arbeid ikke er særlig i befatning med. Noen har kun erfaring med import, noen med eksport og andre kun med fortolling osv. Tilsvarende gjelder for de ulike transportformene. De færreste har jobbet med alt –
og dette studiet dekker helheten i speditøryrket.

Studiet er krevende og krever både generelle kunnskaper og spesifikke ferdigheter – dette for å danne grunnlag for tilretteleggelsen av en optimal tjeneste til kunden. Som det sies: "The devil lies in the detail" – og det ser vi i retting av oppgaver og eksamen. Det presiseres at studiet legger stor vekt på selvstendighet og initiativ i din gjennomføring av studiet. Kvaliteten og kvantiteten på din egeninnsats vil derfor være utslagsgivende for utbyttet av studiet og dermed det endelige eksamensresultatet.

Egeninnsats - en forutsetning for å lykkes

Du står nå foran oppstart og forberedelse til samling 1. Du har fått adgang til studiets undervisningsportal med alle relevante dokumenter for å forberede deg til undervisningen på første samling. Studiet tar sikte på å gi deg allsidige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innen spedisjon. Studiet er basert på fire studentsamlinger i kombinasjon med hjemmearbeid. Det er obligatorisk innlevering av hjemmeoppgaver mellom hver samling

test-illustrasjon-