test

Les mer
Denne teksten vil nå kun være synlig når man trykker på “les mer”.
Les mer
Du kan legge til tekstinnholdet ditt her. Les mindre

Kommer akcepten for sent frem, ansees den for nyt tilbud.

Dette gjælder dog ikke, hvis avsenderen av akcepten gaar ut fra, at den er kommet frem i rette tid, og tilbyderen maa forstaa dette. I saa fald skal han, hvis han ikke vil godta akcepten, uten ugrundet ophold gi den anden part meddelelse om det. Ellers ansees avtale for sluttet.